Led Subsidies EIA Regeling

Toelichting EnergyTools: Onderstaande subsidie regelingen kunt u terugvinden in de energielijst EIA 2013 gepubliceerd door AgentschapNL, voormalig Serternovem.

We geven hier enkele van de vele EIA subsidie voorbeelden voor Led verlichting. Er zijn meerdere mogelijkheden om voor subsidie in aanmerking te komen, deze zijn echter situatie specifiek waarvoor berekeningen van energie efficiency noodzakelijk zijn. Wilt U meer weten over energiesubsidies, U kunt ons mailen of bellen 010-8439068.
Ook voor SDE (Stimulering Duurzame energievoorziening) en andere subsidies vamil, mia, kia enz, Wij verzorgen de complete aanvraag voor U. Stel U vraag over Energie Subsidies

Energieprestatieverbetering van bestaande bedrijfsgebouwen

Bestemd voor: het verbeteren van de energieprestatie van bestaande bedrijfsgebouwen, bepaald volgens een energie-indexberekening, zoals vastgelegd in ISSO 75.1 (Handleiding Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen, Energielabel + Algemeen deel) of NEN 7120,
en bestaande uit: een pakket van energie-investeringen gebaseerd op een maatwerkadvies, zoals vastgelegd in ISSO 75.2 (Energieprestatie Advies Utiliteitsgebouwen, maatwerkadvies) of NEN 7120. De energieprestatie van het bedrijfsgebouw moet door het pakket van energie-investeringen:
a. voldoen aan minimaal label B, waarbij de energie-index maximaal 1,15 bedraagt;
b. met minimaal twee labels verbeteren, waarbij de energie-index ten minste 0,30 moet afnemen.
Voor investeringen die deel uitmaken van het pakket van energie-investeringen die ook zijn omschreven onder de codes 211102, 211103, 211104, 210401, 210501, 210506, 231001, 231002 en 210403 zijn de technische eisen die aan deze bedrijfsmiddelen worden gesteld eveneens van toepassing, een eventuele aftopping is hier niet van toepassing

210506 [W]
LED-verlichtingssysteem

Bestemd voor:
Verlichting in of bij bedrijfs-gebouwen, en bestaande uit:
a. LED-buizen, (eventueel) armatuur, met een specifieke lichtstroom van tenminste 84 lm/W als retrofit van TL buizen, of
b. Armatuurmodule met geïntegreerde LED-lichtbron, met eenspecifieke lichtstroom van tenminste 74 lm/W, of
c. Downlighters/spots met een specifieke lichtstroom van tenminste50 lm/W, ofd. Armaturen in koel- of vriescellen of armaturen in koel- of vriesmeubelen,ofe. Noodverlichtingsarmaturen, vluchtwegsignaleringsarmaturen en bewegwijzeringsarmaturen,
of
f. Verlichting in gevelborden of reclameborden of verlichting voor het aanlichten van gebouwen.

De specifieke lichtstroom onder a, b en c dient gemeten te zijn conform LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen. Bij de categorieën a, b, en c gaat het om verlichting die valt onder NEN-EN 12464-1(binnenverlichting) of NPR 13201-1 (openbare verlichting) of NEN 2443 (verlichting voor parkeerterreinen, parkeer- en stallinggarages voor personenauto’s). Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen lichtstroom van het
verlichtingssysteem (in lumen) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen, dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van betreffende instelling dient te zijn opgenomen. De lichtterugval in lumen van het verlichtingssysteem gedurende de eerste 6.000 branduren bedraagt maximaal 20% van de oorspronkelijke lichtstroom.
Onder f worden alleen verstaan de LED-lampmodules en driver. Het gevelbord, reclamebord, frame of ombouw komt niet in aanmerking voor EIA.
Er zijn wijzigingen aangebracht in de voorwaarden voor de meting LM-79-08, er wordt nu ook verwezen naar de Amerikaanse meet methodiek.

220503 [W]
LED-belichtingssysteem voor tuinbouwgewassen

Bestemd voor:
Het belichten van tuinbouwgewassen in daglichtdichte ruimten of bij meerlagenteelt in tuinbouwkassen met een afstand tussen de teeltlagen van maximaal 2,0 meter, en bestaande uit:
Systeem van topbelichting met LED-lichtbron met een specifieke lichtstroom van ten minste 1,3 micromol fotonen per seconde per Watt. De specifieke lichtstroom dient gemeten te zijn conform LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen. Onder de specifieke lichtstroom wordt hier verstaan de verhouding tussen de lichtstroom van het belichtingssysteem (in micromol fotonen per seconde) en het daartoe opgenomen elektrische vermogen (in Watt). Metingen op grond van LM-79-08 of gelijkwaardige protocollen dienen verricht te worden door geaccrediteerde instellingen, waarbij elektrische- en fotometrische metingen specifiek in de accreditatie-scope van de betreffende instelling dient te zijn opgenomen. De lichtterugval in micromol fotonen per seconde van het belichtingssysteem gedurende de eerste 15.000 branduren bedraagt maximaal 10% van de oorspronkelijke lichtstroom.

Meer weten over de voordelen van Led lampen

Informatie over Led algemeen

Informatie Led & Techniek

Informatie Led & subsidies Informatie Led, Energie- & Kostenbesparing